{* *}

Spinfire

Download Kúpiť

Oblasť využitia Spinfire

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYsEL|ZLIEVARENSTVO | STROJÁRSTVO ...

Dostávate modely, zostavy alebo výkresy v rôznych CAD formátoch?
Pracujete s CAD dátami z rôznych konštrukčných systémov?
Získajte pomocou SpinFire informácie pre ďalšiu prácu:

  • Spracovanie cenovej ponuky
  • Určenie technológie výroby
  • Zistenie rozmerov
  • Zistenie váhy
  • Orientácia v zostavách pri montáži ...

SpinFire

SpinFire vychádza v ústrety potrebám Vašej spoločnosti a to bez ohľadu na jej veľkosť

Je to skvelé riešenie na vizualizáciu výrobku a dá Vám možnosť analyzovať dáta výrobku
a komunikovať na základe týchto dát na internej alebo externej úrovni

SpinFire dokáže pracovať veľmi jednoducho a rýchlo s 2D a 3D dátami a to s natívnymi aj prenosnými

Vytvára veľké možnosti MERANIA, TVORENIA POZNÁMOK, TVORBY REZOV, ROZHODENIA ZOSTAVY, ...

Všetky načítané dáta sa dajú uložiť do vnútorného formátu SpinFire (.3D),
ktorý môže otvoriť SpinFire Reader, ktorý je k dispozícií zdarma

Multi-cad podpora a 2D/3D prehliadanie

Multi-cad podpora a 2D/3D prehliadanie

Ľahký prístup a jednoduchá komunikácia s údajmi o modeli, so súvisiacimi súbormi a dokumentáciou. Načítanie všetkých  hlavných 3D a 2D CAD formátov.

MERANIE A TVORBA POZNÁMOK

MERANIE A TVORBA POZNÁMOK

Jedno softvérové riešenie, ktoré vám umožní prezerať, merať, poznámkovať a zdieľať 2D a 3D CAD dátové     formáty v jednom ľahko prístupnom súbore.

ĽAHKA ANALÝZA MODELOV

ĽAHKA ANALÝZA MODELOV

Máte možnosť zistiť objem, hmotnosť, celkovú plochu, uhly, uhol skosenia, ohraničujúci kváder, dĺžku rúrky, ...

KOMBINÁCIA MODELOV Z INÝCH SYSTÉMOV

KOMBINÁCIA MODELOV Z INÝCH SYSTÉMOV

Možnosť ľahko kombinovať zostavy z rôznych CAD   aplikácií.

VÝBER DÁT Z MODELOV

VÝBER DÁT Z MODELOV

Ľahké získanie vlastností dielov, ktoré boli navrhnuté ako 3D model a možnosť exportovať ich do externého súboru.


ZDIEĽANIE CAD SÚBOROV

ZDIEĽANIE CAD SÚBOROV

Zjednodušené zdieľanie CAD súborov a súvisiacich dokumentov.


3D CAD2CAD PREHLIADAČ

3D CAD2CAD PREHLIADAČ

Umožňuje prístup k pôvodným CAD súborom bez použitia CAD systému.

PODPORA CAD IMPORTÉROV

PODPORA CAD IMPORTÉROV

Umožňuje prístup k natívnym CAD súborom bez použitia CAD systému.

Tým, že si vieme načítať CAD/CAM modely, zostavy alebo výkresy z rôznych konštrukčných systémov a pomocou modulu CAD2CAD si vieme CAD formáty (napr. Catia v5) preložiť do iných formátov (ako: STEP, ACIS, IGES, Parasolid, STL,..), využívame informácie získané pomocou SpinFire v obchode pri tvorbe cenových ponúk. Veľmi nám pomáha aj vo výrobe, keď potrebujeme zistiť z modelu chýbajúce rozmery na výkrese. SpinFire nám uľahčuje výrobu komplikovaných modelov a tiež montáž zložitých zostáv, pretože si ich vieme názorne rozložiť

užívateľ programu SpinFire

Produkty

SpinFire
Reader

Je produkt zdarma, ktorý umožňuje:
• prehliadať súbory v Actify .3D formáte,
• robiť obmedzené merania
• šíriť dáta len na čítanie, ... .
Je ideálny pre každého, kto potrebuje len prehliadať konštrukčné a technologické údaje a to bez nutnosti použiť CAD systém.

SpinFire
Professional

Výhodou SpinFire Professional je, že nemusíte kupovať drahé CAD systémy. SpinFire Professional umožňuje jednoduché a rýchlé zobrazenie 2D a 3D CAD súborov. Ďalej:
• Otvoriť a prehliadať takmer každý CAD súbor, vrátane všetkých informácií
• Zisťovať objem, povrch, hrúbku, uhly a mnoho ďalších veličín
• Komunikovať s konštrukčnými údajmi aj mimo firmu a to bezpečne s .3D formátom
• Načítať do jedného súboru niekoľko rôznych typov CAD formátov, napríklad CATIA 5 a IGES
• Vytvárať rozložené pohľady a animácie
• A ďalšie...

SpinFire
Importéry

Importéry vám dovoľujú sprístupniť natívne a prenosové CAD súbory bez použitia CAD systému. Otvoria a čítajú súbory z väčšiny CAD systémov a dovoľujú SpinFire Professional tieto súbory preložiť do Actify kompaktného a bezpečného .3D formátu súboru.

.3D formát súboru umožňuje rýchlejšie a bezpečné zdieľanie a komunikáciu s CAD dátami ako pomocou originálnych dát. .3D formát zmenší objem dát týchto súborov na menej ako 10 % pôvodnej veľkosti a zaistí ich bezpečnosť proti zneužitiu, pretože tieto súbory nemôžu byť použité v žiadnom CAD alebo CAM systéme.

Štandardné a voliteľné importéry na CAD systémy sa môžu kupovať jednotlivo alebo v rôznych balíkoch.

Zoznam
dostupných
importérov

Stiahnúť PDF

SpinFire
podporované
formáty

Stiahnúť PDF

Naši zákazníci

Technická podpora

Všetky pracovné dni

800 - 1600

Telefonická podpora užívateľov programu
SpinFire je určená pre zákazníkov našej
spoločnosti, ktorí potrebujú technickú
podporu alebo odbornú radu. Telefonická
podpora je pre zákazníkov našej spoločnosti
k dispozícií v pracovné dni od 8.00 do 16:00

 

 

Kontaktujte nás

Technická podpora
SLOVENSKO

podpora@c-engineering.sk
052/772 13 60

Obchodné oddelenie
SpinFire

Martina Horňáková
hornakova@c-engineering.sk
0948 271 237

Ján Rusnačko
rusnacko@c-engineering.sk
052 / 772 13 60

Kontakt